Ana Menü

     Kimler Online
Şu an sitede 505
ziyaretçi bulunuyor
En yüksek hitimiz: 904 Kişi
21.11.2007 tarihinde online oldu

     Klas Bilgisayar

     E-yaşam
İnternet Haftası

     Klas Internet [CANLI]
Klas İnternet Cafeyi canlı izlemek için tıklayın

     Hava Tahmini

SAMSUN


     Toplam Hits
Şu ana kadar 3725763 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç:
Nisan 2007

 Microsoft'tun kaymakamlara mektubu ne kadar doğru?

Internet İlçelerdeki en yetkili devlet organı­nın Kaymakamlıklar olduğunu biliyoruz. Nitekim herkes Kaymakamlığa bir derdi içi başvurabilir. İsteyen dilekçe yazar, is­teyen şahsen gider görüşür. Dedik ya herkes her konuyla ilgili bulunduğu yerin Kaymakam­lığına başvurabilir. Buna tüzel kişilik dediğimiz şir­ketler ve sivil toplum ör­gütleri de dahil. Nitekim Microsoft Türkiye ofisi de Mart ayında Kaymakamlık­lara bir yazı gönderdi. Ko­nu kısmında “İnternet Ka- fe Denetimleri - Yazılım Lisansları” ibaresi bulu­nan yazı şu şekildeydi:

"Tarafımıza ulaşan şika­yetlerin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelin­de bazı internet kafelerin Microsoft yazı­lımlarını yoğun bir biçimde 5846 sayılı Fi­kir ve Sanat Eserleri Kanunu ’na aykırı ola­rak kullandıkları ve üçüncü kişilere kullan­dırdıkları tespit edilmiştir.

01.11.2007 ta­rihli ve 26687sayılı Resmi Gazete’de yayın­lanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönet­melik’in ‘İşyerlerinde uyulması gereken ku­rallar' başlıklı 9. Maddesinin e. fıkrasında, ‘İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser­leri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli ted­birler alınır denilmekte ve bu husus aynı yö­netmeliğin 10 ve 11. maddelerinde de mülki idare amirliklerinin denetleme ve idari para cezası uygulama yetkisi kapsamında göste­rilmektedir. İlgili yönetmelik uyarınca ‘İzin Belgesi' başvurularında ve düzenli denetim­lerde, yazılım lisanslarının da kontrol kap­samına alınması hususunu dikkatinize su­narız. Telif hakları ihlallerinin internet kafe­ler arasındaki hüksız rekabetin ve ciddi gü­venlik açıkları barındırdığı bilinen korsan yazılımların, toplumda her yaştan bireylerin internet kullanımında yaratacağı risklerin önlenmesi yönünde yapacağınız değerli ça­lışmalar için şimdiden teşekkür ederiz."
İÇERİĞE DEĞİL YÖNTEME İTİRAZ

Yazı böyle. Microsoft Türkiye Telif Hakları Müdürlüğü’nden kaymakamlık­lara gönderilmiş. Biz bu yazıya yorum yapmayacağız. Ancak iki yerden görüş istedik. Biri söz konusu yazıda taraf olarak gösterilen internet kafeleri temsil eden İstan­bul İnternet Kafeciler Es­naf Odası Başkanı Metin Baltaoğlu, diğeri de bilişim hukuku dendiğinde ülke­mizin önde gelen isimlerin­den avukat M. Gökhan Ahi

Metin Baltaoğlu, konuy­la ilgili şu açıklamayı yaptı: “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yazılım firmalarının haklarını aramaları gayet doğaldır. Hak arayışı kapsamında mülki amirliklere di­lekçelerle baş­vurarak suç duyurusunda bulunmaları da doğaldır. Ancak mülki amirliklere gönderilen il­gili yazıyı in­celediğimiz­de, bunun bir dilekçeden çok mülki amirliklere iş­lerini hatırla­tan bir üslupla yazılmış olduğunu görü­yoruz. Böyle bir yazının devletin mülki amirlikleri, belediyeler, meslek örgütleri veya muhtarlıkları tarafından dikkate alınmaması gerekir. Devlet kuramlarının Microsoft’un ya da herhangi bir yazılım firmasının özel denetçiliğini yapması ya da yazılım sat­maları için taşeronu gibi çalışması ne devlet anlayışıyla ne de devlet ahlakıyla bağdaşır. Ayrıca Microsoft şirketi neredeyse ülkenin bütünü için yapacağı tale­bin kaymakamlıklar yoluyla değil, İçişle­ri Bakanlığımız aracılığıyla yapılacağını, şayet gerekiyorsa gerekli talimatların ba­kanlık tarafından kaymakamlıklara ileti­leceğini de bilir."

MAHKEME KARARI GEREKİR

Bilişim Hukukçusu M. Gökhan Ahi'nin konuyla ilgili görüşleri ise şöyle:

“Her vatandaş ve sivil toplum kuruluşla­rı gibi Türkiye’de faaliyet gösteren şir­ketlerin de mülki amirliklere başvurma ve hizmet talep etme hakları vardır. Mic­rosoft da bu çerçevede bir talepte bulun­muş. Ancak, talepte bulunduğu konu mülki amirliklerin görevinde ve yetkisin­de değildir. Lisanssız yazılım kullanılma­sı bir suçtur. Ama bu suçun oluşması için ilgili yazılım firmasının şikayet etmesi koşulu aranır. Şikayete bağlı tutulan bir suçun takibini mülki amirler ve ona bağ­lı polisler yapa­maz. Bunun ka­nundaki usulü bellidir. Şikaye­te bağlı bir su­çun takibini suç duyurusu üzeri­ne ancak savcı­lar yapabilir. Polislerin ka­muya açık yer­lerde korsan müzik, video ve yazılım CD’si satışı görmesi halinde resen işlem yapması yetkisi var­dır. Ancak bu yetki işyerlerini kapsamaz. İşyerleri için mahkemeden arama kararı çıkarılması gerekir. Microsoft’un bu şe­kilde bir yazışma yapmış olması hukuki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.” Görünen o ki Microsoft Türkiye bir yerlerde bir şeyleri eksik yapıyor. Bizden söylemesi.

Kaynak: HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 20 - 26 MAYIS 2012 Sayı:52

Copyright © Klasinternet.NET

 
     İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Internet
· Tüm kategorilerde haber ara


En çok okunan haber: Internet:
Samsun'da polis internet kafe denetimi yapabiliyor


www.klasbilgisayar.com

     Haber Puanlama
Ortalama Puan: 5
Toplam Oy: 1


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


     Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

 Bu Haberi Arkadaşına Gönder Bu Haberi Arkadaşına Gönder


İlgili Konular

InternetTüm Hakları Saklıdır - Copyright © 2007 - 2019 Klas Internet
Sayfa Üretimi: 0.04 Saniye