Ana Menü

     Kimler Online
Şu an sitede 505
ziyaretçi bulunuyor
En yüksek hitimiz: 904 Kişi
21.11.2007 tarihinde online oldu

     Klas Bilgisayar

     E-yaşam
İnternet Haftası

     Klas Internet [CANLI]
Klas İnternet Cafeyi canlı izlemek için tıklayın

     Hava Tahmini

SAMSUN


     Toplam Hits
Şu ana kadar 3725798 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç:
Nisan 2007

 Samsun'da polis internet kafe denetimi yapabiliyor

Internet Sevgili meslektaşlarım, gün geçmiyor ki yeni bir uygulama ile karşılaşalım, şaşıralım ve şok olalım. İnternet Kafe Kanun ve Yönetmeliği çıktığı günden bu güne kadar ne değişti ki; hangi maddesi hangi fıkrası yenilendi ya da kaldırıldı ki uygulama şekilleri keyfe dönüştü. Tüm Türkiye'de bu iş tamamen çığrından çıkmış durumda ve ilde Mülki İdare Amirlikleri ilçede Kaymakamlıklar tarafından denetleme yetkisi kötüye kullanılmakta ve uygulama şekilleri erozyona uğratılmaktadır.

Sizler bizden daha iyi bilirsiniz ama birkez daha hatırlatmakta fayda var. Resmi Gazetede yayımlanan 2559 Sayılı Polis vazife ve Selahiyet Kanunu der ki;

Madde 1: Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Madde 2: Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

Buraya kadar her şey güllük gülüstanlık ve herşey normal görünüyor.

Peki 1 Kasım 2007 Perşembe günü 26687 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkındaki Yönetmelik ne diyor önce ona bakalım;

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar'dan ibaret.

İkinci Bölüm: Yükümlülükler ve Sorumluluklar.

Üçüncü Bölüm: Denetleme ve Cezalar

Denetleme usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;

a) Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir.

b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.

İdari para cezaları

MADDE 11 – (1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.

(3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.

Peki bizde işler nasıl yürüyor? Bu güne kadar, Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlemeye gelen bir tane memur görmedim. Gelen kolluk kuvvetleri ki biz buna POLİS diyoruz. Ellerinde bir tutam fotokopiyle çoğaltılmış matbu evrak ve formlar ile birlikte kafeye girip ilk yaptıkları duvarda asılı olan izin belgesini istemek, kafeyi işleten müstecirin isim soyad ve kimliğini alıp formdaki EVET/HAYIR yazılı boş yerleri doldurmak.

Sonrasında daha ileri giderek kafe içinde güvenlik kamerası varmı yokmu kontrol etmek, kamera kayıtlarına bakmak, geçmiş günlere ait kamera kayıtlarını kontrol etmek, her hangi bir client bilgisayara oturup yasak sitelere girip girmediğini kontrol amaçlı filtre denetimi yapmak, LOG kayıtlarının tutulup tutulmadığını sormak, şiddet içerikli oyunların oynatılıp oynatılmadığını sorgulamak vb gibi üzerine vazife olmayan birçok şeyi yapabilir ve yapıyor da... Bunun yanında kafedeki müşterilerin birkaç tanesinden kimliklerini alıp GBT sorgulaması da yapıyor. Şimdi yiğiti öldürelim ama hakkını yemeyelim.

Denetlemek aslında iyidir, denetlemeler vatandaş içindir yani bizim içindir. Bizler işletmeciler olarak denetlemeye karşı değiliz. Hiç denetlenmesin de demiyoruz. Kesinlikle böyle bir hakkımız olmadığı gibi talebimiz de yoktur. Bizler sadece herkes işini yapsın diyoruz. Aslında bunu biz demiyoruz. Bunu 'YÖNETMELİK' diyor. Amacımız bu YÖNETMELİĞİ kolluk kuvveti yapan arkadaşlara tüm iyi niyetimizle bir kez daha hatırlatmak. Okumalarını (!) anlamalarını sağlamak.Şu ana kadar benim gözlemlediğim; kimse üzerine vazife olan işini yapmıyor!!

Kısaca bize diyorlar ki; kapatın dükkanınızı evinizde oturun.. Bu işten ekmek yiyemezsiniz. Binlerce lira yatırımı boşuna yaptınız. İnternet Kafeler karanlık yerler, izbe yerler. Çocuklarımızın kötü alışkanlıkları kazandıkları yerler. Açarken öyle demiyorlar ama. Kanun ve yönetmelikte yazan tüm maddeleri yerine getiren tüzel kişilere izin belgesini veriyorsunuz ancak yine kanun ve yönetmelikte belirtilen "Denetleme usül ve esaslara" kendiniz uymuyorsunuz. Bu nasıl pehriz , bu nasıl lahana turşusu.. Bu devlet bu kadar mı sahipsiz. Bu işletmeciler bu kadar mı çaresiz?

06.Nisan.2012 Tarihinde Samsun Valiliği resmi Web sitesinde yer alan bir haber beni düşündürdüğü kadar sizleri de düşündürür umarım. Haberin başlığı aynen şöyle 'BİREYSEL SPORLAR MERKEZİ GENÇLERİMİZİ İZBE MEKANLARDAN ÇIKARACAK'

Samsun Valisi sayın Hüseyin AKSOY ile birlikte 06.04.2012 Cuma günü saat 10.30’da, 19 Mayıs İlçesinde Bireysel Sporlar Spor Salonunun temelini atan ve bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat KILIÇ şöyle şöyle diyor: "Biz gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Burada yüzlerce genç kardeşimi görüyorum. Bireysel sporlar merkezi gençleri internet kafelerden, kahvehane köşelerinden, izbe mekanlardan çıkartarak spor, sanat ve kültür ile buluşturan mekanlar olacak. Okulda eksik kalan eğitimi inşallah bireysel sporlar merkezinde tamamlayacak. Okul eğitiminde yeteri kadar zaman ayırılamayan eğitimi gençlerimiz burada tamamlayacaklar."
Büyük resim için tıklayınız


Haber linki: http://www.samsun.gov.tr/haber-Detay.asp?NewsId=4574

Ne kadar kötü bir iş yaptığımızı sayın Bakanımız da teyit etmiş oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Bir taraftan izin belgesi ve işletme ruhsat veren bir DEVLET ANA, diğer taraftan taşlayan ve yerden yere vuran bir DEVLET ADAMI anlayışı... Sizce de çelişmiyor mu?

Yine söylüyorum, Devlet büyüklerimiz her şeyin en iyisini bilir ve her şeyin en iyisini yaparlar..

Saygı ve selamlarımla. Sağlıcakla kalınız.

Copyright © Klasinternet.NET

 
     İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Internet
· Tüm kategorilerde haber ara


En çok okunan haber: Internet:
Samsun'da polis internet kafe denetimi yapabiliyor


www.klasbilgisayar.com

     Haber Puanlama
Ortalama Puan: 5
Toplam Oy: 1


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


     Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

 Bu Haberi Arkadaşına Gönder Bu Haberi Arkadaşına Gönder


İlgili Konular

InternetTüm Hakları Saklıdır - Copyright © 2007 - 2019 Klas Internet
Sayfa Üretimi: 0.04 Saniye