Onaylı içerik filtreleme programları belli oldu
Tarih: 11.07.2008 Saat: 14:20
Konu: Internet


İnternet Kafelerde kullanılan onaylı içerik filtreleme yazılımları ve donanımları nihayet belli oldu. Bilindiği üzere, 5651 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” 1 Kasım 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımı kullanmaları gerektiği belirtilmektedir.

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılarında Kullanılacak Olan Filtreleme Yazılımlarını Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Onaylama Kriterleri

Filtreleme yazılımı (Yazılım), İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımlardır.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıları tarafından kullanılacak Yazılımlarda bulunması gereken kriterler aşağıda sıralanmıştır:

1. Yazılım URL ve IP filtreleme özelliğine sahip olacaktır.

2. Yazılım tarayıcıdan bağımsız olarak uygulama katmanında (application level) çalışıp, tüm http/s protokolü iletişimini kontrol edecektir.

3. Yazılımlarda, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına yönelik ayrı bir lisans olacaktır. Filtreleme yazılımı sağlayıcısı (Üretici), ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının kullanıcı bilgilerini, aktivasyondan sonra 1 gün içerisinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (T.İ.B.) iletilmek üzere Ek-1’de belirtilen şekilde hazır edeceklerdir.

4. Üretici, T.İ.B. tarafından Ek-1’de belirtilen şekilde bildirilen kara liste güncellemelerini 1 gün içerisinde kullanıcılarına iletecektir. Güncelleme işlemi Yazılımlar için zorunlu olacak, kullanıcıdan bağımsız otomatik olarak gerçekleşecektir. Güncellemeler, yasaklı listelere ilave adreslerin eklenmesi ile olabileceği gibi daha önce yasaklanmış adreslerin listeden çıkarılması şeklinde de olabilecektir.

5. Üreticilerin güncelleme sunucuları yurtiçinde bulunacaktır.

6. Yazılım, bir web adresine erişimin engellenmesi durumunda, formatı T.İ.B. tarafından belirlenen uyarı sayfasını görüntüleyecektir. T.İ.B. dilediğinde uyarı sayfası üzerinde Ek-1’de belirtilen şekilde değişiklik yapabilecektir.

7. Üreticiler; ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların T.İ.B. tarafından bildirilen kara liste güncelleme bilgilerini kaydedecek ve bu bilgileri 1 gün içerisinde T.İ.B.’e iletilmek üzere Ek-1’de belirtilen şekilde hazır edeceklerdir.

8. Yazılım, sunucu-istemci mimariye uygun olacaktır. Sunucu yazılım, güncellemeleri Üreticiden alacak; istemci yazılım ise erişim isteklerinin filtrelenmesinde güncel kara listenin kullanılmasını temin edecektir.

9. Sunucu yazılımın bünyesinde, son güncelleme paketinin sürüm bilgisini, güncelleme zamanını, hâlihazırda sunucuya bağlı olan istemci bilgisayarların sayısını ve sunucu bilgisayarın son 7 gün süresince açık olduğu zaman aralıklarını ve bu zaman aralıkları içerisinde filtre programının aktif olduğu zaman aralıklarını gösterir bir gözetim ekranı (Ek-2) bulunacaktır.

10. İstemci yazılım son kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamayacaktır.

11. Yazılımda T.İ.B. tarafından sağlanan kara listenin içeriği görüntülenemeyecek, kara listeye yönetici şifresi ile dahi olsa müdahale edilemeyecek ve sunucu veya istemci bilgisayarlardaki filtreleme işlemi devre dışı bırakılamıyacaktır.

12. Yazılım, internet yayınları URL geçmiş bilgisini tutabilir ancak hiçbir şekilde kişilerin internet ve bilgisayar kullanım faaliyetlerinin içeriğine ilişkin kayıt tutmayacaktır.

13. Yazılımların lisans süresi 1 yıl olacaktır.

14. Üreticiler, T.İ.B. tarafından bildirilen kara liste güncellemelerini lisans süresi boyunca kullanıcılarına ücretsiz olarak sağlayacaktır.

15. Üreticinin Faaliyetlerine Son Vermesi ve Onayların İptali/Askıya Alınmasına İlişkin Prosedürler :

a. Üreticiler, herhangi bir nedenle filtre yazılımlarına yönelik faaliyetlerine son vermeleri durumunda, T.İ.B.’i ve kullanıcılarını en az 3 ay öncesinden haberdar edecekler ve satmış oldukları yazılımların lisans süreleri sonuna kadar teknik destek vermeyi ve kriterlere uymayı taahhüt edeceklerdir.

b. T.İ.B. gerekli gördüğü taktirde Yazılımların onay kriterlerinde değişiklik yapabilecektir. Kriter değişiklikleri duyurulduktan sonra; onaylı yazılımların, bildirilecek süre içerisinde yeni kriterlere uyması talep edilecek, belirlenecek yeni kriterlere uymayan yazılımların onayları askıya alınacaktır. Onayın askıya alındığı tarihten itibaren Üreticiler, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına yeni yazılım satışlarını durduracak ve mevcut müşterilerine, almış oldukları onay çerçevesinde belirlenen kriterlerle lisans süresi sonuna kadar hizmet vermeye devam edeceklerini taahhüt edeceklerdir.

c. T.İ.B. tarafından yapılan kontrollerde, belirlenen eksiklik veya hatalardan dolayı kriterlere uymadığı tespit edilen onaylı Yazılımların Üreticilerine; söz konusu eksiklikleri gidermeleri ve hataları düzeltmeleri için tanınacak sürenin sonunda gerekli önlemler alınmadığı takdirde Yazılımın onayı iptal edilecektir. Üreticiler; müşterileriyle imzalayacakları sözleşmelerde, Yazılımlarının onayının iptal olması durumunda müşterilerin, lisansın kalan süresi için doğacak zararlarını tazmin edeceklerine dair bir madde ilave edeceklerdir.

16. Üreticiler müşterileriyle imzalayacakları sözleşmelere “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın onayı 5651 sayılı kanun ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yazılımın teknik uyumluluğuna ilişkin olup Başkanlığın bu yazılımlar kapsamında; ticari, hukuki veya başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır.” ibaresini ekleyeceklerdir.

Bu kapsamda, Başkanlığımızca onaylanan içerik filtreleme yazılımları aşağıdadır:

Üretici

Yazılım

İrtibat

Onay Tarihi

Web Adresi
Akın Yazılım Bilgisayar İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Akınsoft CafePlus 8 0 332 444 40 80 20.06.2008 www.akinsoft.com.tr
CBR Yazılım Danışmanlık ve Bilişim Sistemleri Ticaret Ltd. Şti. Webjini İnternet Cafe 0 216 362 83 83 20.06.2008 www.webjini.com.tr
Özne Yazılım Yassak İnternet Kafe 0 332 235 91 75 20.06.2008 www.yassak.com
Volsoft Yazılım WebFiltre Professional İnternet Kafe Lisansı 0 216 366 86 86 20.06.2008 www.webfiltre.com
Webaynet Yazılım ve İnternet Teknolojileri NetPatron Internet Cafe Filter Engine 0 212 695 35 42 20.06.2008 www.webaynet.com/tr
Üretici Donanım İrtibat

Onay Tarihi

Web Adresi
ePati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Antikor 0 324 676 43 44 26.06.2008 www.epati.com.tr

 Kaynak: www.tib.gov.tr

Bu haberin geldiği yer: Klas Internet - internet haberleri, teknoloji, kafe, oyun inceleme, samsun internet evleri
http://www.klasinternet.net

Bu haber için adres:
http://www.klasinternet.net/modules.php?name=News&file=article&sid=109