TBD Samsun Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu toplandı
Tarih: 31.07.2009 Saat: 10:36
Konu: E-yaşam


Türkiye Bilişim Derneği Samsun Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı 28.06.2009 tarihinde yapıldı.Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KARABİBER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KURT
Sekreter Burak ŞEKERCİOĞLU
Sayman Sami ŞAHİN
Üye Özcan YILDIRICI
Üye Erhan ERDOĞAN
Üye Mehmet YAZICI

Onur Kurulu;
Mehmet ÖZDAĞ
Mustafa ÇETİN
Mustafa ULUTAŞ

Denetim Kurulu;
Denetim Kurulu Başkanı Köknal KARABİBER
Denetim Kurulu Üye Orhan BÜLBÜL
Denetim Kurulu Üye İsmail BİLİR
getirildi.


Türkiye Bilisim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 7 Mart 1994 tarih ve 94/5420 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği Kamu Yararına Çalısan Dernek‘tir.

Derneğin Merkezi Ankara‘dadır. Şubemize Bağlı İller (Samsun, Giresun, Ordu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat)

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalısma Konuları ve Biçimleri ile Çalışma Alanları:

- Derneğimiz, Samsun, Ordu, Giresun, Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

- Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

a) Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,

b) Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,

c) Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,

d) Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,

e) Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,

f) Donanım, yazılım, iletişim ve çoklu ortam konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak,

g) Bilişim sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak.

h) Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,

i) "Bilişim Toplumu" olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,

j) Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek'tir.

Yeni yönetim en kısa zamanda bölgemizde yukarıda belirtilen konular üzerinde belirgin bir şekilde çalışacaktır.

 Haber: Gökşin Yaşar KIVANÇ

Bu haberin geldiği yer: Klas Internet - internet haberleri, teknoloji, kafe, oyun inceleme, samsun internet evleri
http://www.klasinternet.net

Bu haber için adres:
http://www.klasinternet.net/modules.php?name=News&file=article&sid=130