İnternet Kafeler hakkındaki yeni yönetmelik çıktı
Tarih: 07.11.2007 Saat: 15:27
Konu: Internet


İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Yönetmelikle, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usuller düzenlendi. İnternet toplu kullanım sağlayıcı mekanlara artık 12 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek, 15 yaşından küçükler ise veli ya da vasileri olmadan saat 20.00'den sonra giremeyecek.

Yeni düzenlemeye göre, tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemeyecek.

İşyerlerinde 'Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'na aykırı hareket edilemeyecek ve alkollü içecek satılamayacak, bulundurulamayacak veya sunulamayacak. İşyerlerinde ayrıca, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak ve elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulamayacak.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
Yeni Yönetmelik

Kötü alışkanlıklıkları teşvik eden oyunlar oynatılamayacak. İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamayacak.

İnternet toplu kullanım sağlayıcı mekanlara giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulacak. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar 7 gün süreyle saklanacak ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.


Herşeyden önemlisi, yeni çıkan yönetmelikle birlikte kafelerin (5. Maddede belirtilen) zorunlu filtre kullanımı, pornografi, kumar ve suç içerikli sitelerin erişime yasaklanması, IP loglarının incelenmesi ve diğer teknik konularda denetlenmesi eskiden olduğu gibi Belediye Zabıta ekipleri, Polis ve Jandarma bölgelerindeki kolluk kuvvetleri tarafından yapılamayacak. Mülki idare amirlikleri (Valilik) tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenecek. Kolluk kuvvetleri ise genel güvenlik ve asayiş yönünden denetleme yapabilecek ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilecek.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına, belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiklerinin belirlenmesi durumunda 3 bin YTL'den 15 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.

26687 Sayılı yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım 2007 tarihinden itibaren ruhsat almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bağlı bulundukları mülki amirliklerine bir dilekçeyle başvurarak ruhsatlarını alabilecekler. Daha önce ruhsat almış ve halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar (İnternet Kafeler), kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.

 Kaynak: Resmi Gazete

Bu haberin geldiği yer: Klas Internet - internet haberleri, teknoloji, kafe, oyun inceleme, samsun internet evleri
http://www.klasinternet.net

Bu haber için adres:
http://www.klasinternet.net/modules.php?name=News&file=article&sid=90